Cookies

1. Informasjonskapsler

Foretaket Metrostav Norge AS med hovedkontor på adressen Drammensveien 211, 0281 Oslo, og med ID-nr. 924549092 i Foretaksregistret, registrert i Foretaksregistret som føres hos Byretten i Praha, seksjon B, mappe 758, som den som drifter disse nettsidene som forvalter av personopplysninger (i fortsettelsen kun omtalt som „forvalter“) iht. ledd 26 i EU-parlamentets og Rådets (EU) direktiv nr. 2016/679 om vern av fysiske personer knyttet til behandling av personopplysninger og fri bevegelse av disse opplysningene og om opphør av direktiv 95/46/EU (generelt direktiv om vern av personopplysninger) (i fortsettelsen kun omtalt som „direktivet“) benytter seg i overensstemmelse med EU-parlamentets og Rådets (EU) direktiv nr. 2002/58/EU av den 12. juli 2002 om behandling av personopplysninger og vern av privatlivet på området elektronisk kommunikasjon (direktiv om privatliv og elektronisk kommunikasjon) (i fortsettelsen kun omtalt som „direktivet om elektronisk privatliv“) og lovendingen i 127/2005-lovsamlingen om elektronisk kommunikasjon og om endringer i enkelte tilknyttede lover (lov om elektronisk kommunikasjon), slik det går fram av senere forskrifters ordlyd (i fortsettelsen kun omtalt som „lov om elektronisk kommunikasjon“) på dette nettstedet av informasjonskapselfiler som her er i bruk med de formålene å:

Måle antall besøk på nettstedet og utarbeide statistikk som gjelder antall besøk og de besøkendes atferd på nettstedet
Få nettstedet til å fungere som det skal

2. Hvorfor bruker vi filer med informasjonskapsler?

Informasjonskapsler er små filer som er lagret på din sluttenhet, der det lagres visse innstillinger og data som du utveksler med vårt nettsted gjennom din nettleser.

For at vi skal kunne sikre en så god brukeropplevelse på nettsidene våre som mulig, benytter vi oss på nettstedet vårt av nettopp disse filene. De vil kunne omfatte informasjon som gjelder deg direkte, dine enkeltpreferanser eller den enheten du benytter. De enkelte opplysningene som informasjonskapslene inneholder hjelper oss med å kunne gi deg en bedre opplevelse med nettsidene våre. Vanligvis er vi ikke i stand til å ved hjelp av informasjonskapsler identifisere deg direkte, og ettersom vi respekterer din rett til privatliv, er disse typene informasjonskapsler utkoblet, med unntak av dem som er tvingende nødvendige for at våre nettsider skal kunne driftes og benyttes på riktig måte. Det er opp til deg hvorvidt du ønsker å benytte deg av de enkelte typene informasjonskapsler. I menyen „Innstilling av informasjonskapsler“ er det mulig å gi sitt samtykke til at de skal benyttes. Dersom du ønsker ytterligere informasjon og å endre utgangsinnstillingen for informasjonskapsler, så klikk nederst i de enkelte typene informasjonskapsler. Blokkering av enkelte typer informasjonskapsler vil kunne påvirke din brukeropplevelse av nettstedet på en negativ måte.

Enkelte informasjonskapsler plasseres gjennom tjenester som leveres av tredjeparter som dukker opp på nettstedet vårt. Det gjelder de følgende domenene på www.metrostav-norge.no.

3. Er bruk av informasjonskapsler lov?

Loven sier at vi har anledning til å lagre informasjonskapsler på enheten din, såframt de er tvingende nødvendige for at nettstedet skal kunne fungere. Til alle andre typer informasjonskapsler behøver vi samtykke fra deg. Informasjonskapselfiler som er tvingende nødvendige er med på å gjøre nettsteder brukelige på den måten at de gjør grunnleggende funksjoner som f.eks. tilgang til nettstedets sikrede områder mulige. Uten disse informasjonskapsel-filene vil ikke nettstedet/appen kunne fungere som det/den skal.

4. Hvordan hindre samling av informasjonskapsler?

Du kan når som helst endre eller trekke ditt samtykke til Erklæring ang. informasjonskapsler på nettstedet vårt. Dersom du ønsker å endre innstillingen av informasjonskapsler, så gå til siden „Innstilling av informasjonskapsler“ nederst på nettsidene. Dersom du legger inn en innvending mot behandling av tekniske informasjonskapsler som er tvingende nødvendige for at nettsidene skal fungere, vil det i så fall ikke være mulig å garantere at nettstedet vil fungere fullt ut og være kompatibelt.

5. Informasjonskapsler for målretting av jobbtilbud.

Denne typen informasjonskapselfiler blir benyttet til å følge med på nettsidenes besøkende på tvers av de nettstedene de besøker. Formålet er å vise tilbud om jobber som er relevante og fengende for de enkelte brukerne, og derfor er de mer verdifulle for tredjepartsannonsører. Samtykke til informasjonskapselfilenes samling av opplysninger til disse formålene kan når som helst trekkes tilbake.

6. Lagringsperiode

Informasjonskapsler lagres i den tidsperioden som er angitt i fortsettelsen for de enkelte typene informasjonskapsler.

7. Hvem blir informasjonskapsler gjort tilgjengelige for?

Innsamlede informasjonskapselfiler håndteres av andre behandlere:

 • Tjenesteleverandøren Google Analytics, som driftes av foretaket Google Inc., med hovedkontor på adressen 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Foretaket Fresh Services, s.r.o., med ID-nr. 28180208 i Foretaksregistret, med hovedkontor på adressen U Bulhara 1611/3, Praha 1, Tsjekkia
 • Facebook Inc., Menlo Park, California, USA
 • LinkedIn Corporation, Sunnyvale, USA

De plattformene (behandlerne) som er angitt overfor fortsetter å håndtere informasjonskapsler i overensstemmelse med deres avtalefestede vilkår, som du framfor alt finner her:

 • https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs;
 • https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs
 • https://www.facebook.com/policy.php

8. Hvilke rettigheter knyttet til informasjonskapsler har du?

Vennligst vær inneforstått med at du ifølge direktivet har rett til:

 • Å be om informasjon fra forvalteren om hvilke av dine personopplysninger han/hun behandler, og eventuelt be om å få kopi av disse
 • Å be forvalteren om adgang til disse opplysningene og få aktualisert eller rettet disse, eventuelt begrenset behandlingen av dem
 • Å be forvalteren om å slette disse personopplysningene – forvalteren gjennomfører sletting, såframt den ikke er i strid med gjeldende juridiske forskrifter og forvalterens berettigede interesser
 • Å når det gjelder behandlingen av personopplysninger be om overføring av disse opplysningene basert på samtykke
 • Å legge inn innsigelse mot behandlingen av personopplysninger når det gjelder statistiske informasjonskapsler eller informasjonskapsler som er tvingende nødvendige for at nettstedet skal fungere som det skal
 • Å trekke tilbake samtykket til behandlingen av informasjonskapsler ved å endre innstillingen nederst på nettstedet
 • Å i tilfelle tvil rundt oppfyllelse av plikter knyttet til behandlingen av personopplysninger henvende seg til forvalteren, eventuelt Dataverntilsynet, eller også en domstol

9. Forvalteren samler på sitt nettsted følgende informasjonskapselfiler: