Udržitelný rozvoj

Certifikace

Metrostav Norge AS je držitelem certifikátu systému managementu jakosti, která odpovídá požadavkům normy ISO 9001:2016, při provádění dopravních staveb, mostů, tunelů a jiných podzemních staveb. Naše společnost zároveň splňuje požadavky na enviromentální management v souladu s ISO 14001:2016 a požadavky na řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ISO 45001:2018.

Metrostav Norge rovněž stanovil své politiky kvality práce, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí, v souladu s požadavky udržitelného rozvoje a strategií společnosti.

Certifikáty a osvědčení

Certifikát systému managementu kvality

ISO 9001

Certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

ISO 45001

Certifikát systému environmentálního managementu

ISO 14001

Certifikát CMS

ISO 37301

Certifikát AbMS

ISO 37001

Kodex chování společnosti

Ochrana osobních údajů