Prosjektingeniør med spesialisering i brukonstruksjoner

Metrostav Norge AS er et av medlemmene i Metrostav Gruppen, som er det største tsjekkiske byggefirmaet med 50 års erfaring. Metrostav-Gruppen består av nesten 60 selskaper som driver sine virksomheter i 16 land. Vi er et selskap som bruker avanserte teknologier og fokuserer særlig på samferdselinfrastruktur, vi spesialiserer i boring av tunneler og andre underjordiske konstruksjoner, samt bygging av bruer og konstruksjoner i jernbetong.

 

Litt om vårt team som arbeider i Norge:

Sammen har vi bygget  Åstfjordbrua (https://metrostav-norge.no/reference/fv-714-stokkhaugen-sundan-3/) og nå avslutter vi en rekke veibruer på E39 (https://metrostav-norge.no/reference/e39-lonset-hjelset-3/). I januar begynner vi med gjennomføring av prosjektet Nerlandsøybrua https://mrfylke.no/veg-og-kollektiv/vegprosjekt/nerlandsoeybrua.

I tillegg til selve byggingen deltar vi i flere interessante konkurranseutsettinger, nå f.eks. https://storymaps.arcgis.com/stories/b4a94144faff447eb1f3896b22e7afa4.

Vi er et lite team av 9 teknikkere fra Tsjekkia og Slovakia som seer brubygging i Skandinavia som interessant, meningsfylt og berikende. Fordeler ved arbeidet i Metrostav Norge AS er at firmaet er lite og har et hyggelig arbeidsmiljø, men samtidig får det støtte og den nødvendige knowhow av sitt morselskap og søsterselskaper.

Arbeidsoppgaver:

Hjelp med teknisk forberedelse av oppbygging:

 • prosjektering av midlertidige konstruksjon (reis, støtte, flytting osv.)
 • forberedelse av byggingsprosedyrer
 • samarbeid med prosjektledere, projektingenieører og klienter
 • samarbeid på laging av systemdokumentasjon

Oppgaver til prosjekt ingeniør/innkjøp:

 • kommunisere med underentreprenører og leverandører av materialer
 • sikre av materialer og tjenester
 • samarbeid med prosjekteringskontorer i Tsjekkia og utlandet
 • forberedelse og tilsyn med prosjektets framdriftsplan og finansieringsplan
 • kontrollering av kvalitet på utført arbeid

Ønskede kvalifikasjoner:

 • teknisk utdanning ved universitet – fag: Konstruksjon
 • engelsk på C1 nivå, gjerne kunnskaper i norsk eller et annet skandinavisk språk, tsjekkisk/slovakisk er helt nødvendig
 • gjerne praksis – erfaring med gjennomføring av byggeprosjekter eller prosjektering av brukonstruksjoner
 • god orientering i teknisk dokumentasjon
 • PC-ferdigheter – avansert MS Office bruker
 • kjennskap til relevante IT-programmer – programmer for laging av 2D/3D tegninger, kalkulasjonsverktøy
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • analytisk tenkemåte, presisjon, pålitelighet, aktiv instilling, ansvarsbevissthet

Vi tilbyr følgende:

 • muligheten til å arbeide i en internasjonal, dynamisk og ung kollektiv innen et voksende fagfelt
 • et langsiktig perspektiv og faglig utvikling
 • fultidsjobb med mulighet til å beggynne med en gang
 • flybiletter, kost og losji betalt for av arbeidsgveren
 • turnusarbeid 3+1 uke
 • arbeidsavtalen og lønnsvilkår etter lokale normer

Arbeidssted: Norge / Skandinavia

                                            Kan dette være en jobb for deg?

Send din CV til jobb@metrostav-norge.no. Spørsmål kan sendes til pavlina.dvorjak@metrostav-norge.no , eller du kan finne svar på våre nettsider: https://metrostav-norge.no/