E134 Damåsen – Saggrenda

  • Objednatel / projektant: Statens vegvesen Region Jih, Pb 723 Stoa, 4808 Arendal Norsko
  • Zhotivtel: Sdružení firem Metrostav – Bertelsen & Garpestad – HAG Anlegg (NRC Group)
  • Doba výstavby: 1/2017 – 9/2019
  • Cena: 643 519 647 NOK bez DPH, cca dle kurzu ČNB 9/19 = 1 675,7 mil. Kč

Charakteristika projektu

Účelem projektu je zbudování silničního obchvatu města Kongsberg, který má výrazně ulehčit dopravou přetíženému centru. 4,7 km dlouhý úsek Trollerudmoen – Saggrenda je posledním ze tří úseků celého obchvatu. Projekt zahrnuje 4,7 km nové dvouproudové silnice, dvě mimoúrovňové křižovatky a další místní komunikace. Součástí hlavní trasy jsou i tunely Moane (350 m) a Vollås (500 m) o šířce 14,5 m, most Sagrenda o délce 310 m a dva kratší mosty, 3 podjezdy, 4 tunelové portály a 4 technické budovy. Metrostav prováděl ražbu a zajištění tunelů a železobetonové konstrukce 2 podjezdů a 4 tunelových portálů.

Projekt v číslech

Délka úseku: 4 700 m
Tunely: 2 ks
Mosty: 4 ks
Podjezdy: 3 ks
Technické místnosti: 4 ks
Trhací práce na povrchu:      480 000 m3
Přesuny hmot celkem: 710 000 m3
Profil tunelů: T14,5 (136 m2)
Objem výrubu tunelů: 105 000 m3
Izolace tunelů: 20 000 m2
Beton pro konstrukce: 19 500 m3
Výztuž: 3 400 t
Asfalt: 45 000 t

Výjimečnost / specifičnost

  • Ražba Drill&Blast v plné délce tunelu v profilu T14,5 s plochou 136 m2 (v bezpečnostním zálivu až 165 m2).
  • Složité geologické podmínky s extrémně nízkým nadložím.
  • Ražba v blízkosti městské zástavby se složitými logistickými podmínkami.
  • ŽB monolitické tunelové portály s proměnným profilem šířky až 20 m betonované v jednom taktu s užitím technologie SCC.
  • Náročné klimatické podmínky během zimních měsíců vyžadující technologická opatření pro betonáže v silných mrazech.

Fotogalerie