Rv. 555 K3 Sotrasambandet

 • Objednatel / projektant: Statens vegvesen, Region vest, Nygårdsgaten 112, 5015 Bergen
 • Zhotivtel: Sdružení firem Metrostav – Bertelsen & Garpestad
 • Doba výstavby: 6/2018 – 5/2020
 • Cena: 287 442 907 NOK bez DPH, cca = 810 mil. Kč

Charakteristika projektu

Projekt je součástí přípravných prací pro výstavu nového kapacitního spojení mezi centrem Bergenu a oblastí kolem ostrova Sotra, jde o přeložení vedení velmi vysokého napětí, v jehož stopě bude později postaven nový most. K přeložení bude použit stávající most a na obou jeho stranách bude vedení uloženo do kabelových tunelů. Součástí projektu je ražba, zajištění a technické vybavení kabelových tunelů Breivik-Drotningsvik (1445 m) a Knarrevik-Litlesotra (1750 m), šachty Drotningsvik a Litlesotra, tunelové portály, drenážní a čerpací systém a příprava pro napojení stávajícího vedení. Metrostav v rámci projektu prováděl ražbu a zajištění obou tunelů, čerpacích stanic a záchytných nádrží.

Projekt v číslech

Tunely: 2 ks (1445 m+1750 m)
Tunelové portály: 2 ks
Šachty: 2 ks (12 m+18 m)
Čerpací stanice: 2 ks
Záchytné nádrže: 2 ks
Trhací práce na povrchu:      4 000 m3
Přesuny hmot celkem: 104 000 m3
Profil tunelů: T5,5 (24 m2)
Celkový výrub: 100 000 m3
Stříkaný beton: 7 100 m3
Cementové injektáže: 410 000 kg
Kotvy: 12 500 ks
Výztužné oblouky ze SB: 300 m
Izolace proti vodě: 3 000 m2
Velkoprůměrové vrty: 1 000 m
Kabelové lávky: 10 100 m

Výjimečnost / specifičnost

 • Ražba v malém profilu pod zastavěným územím.
 • Velmi omezený prostor zařízení staveniště.
 • Hlukové limity.
 • Limity vibrací.
 • Ražba v těsné blízkosti zařízení velmi vysokého napětí.
 • Ražba pod mořem s velmi nejistými geologickými podmínkami.
 • Použití systému Amberg TSP pro průzkum před čelbou tunelu.
 • Ražba pod stávajícím mostem ve špatných geologických podmínkách.
 • Ražba záchytných nádrží uložených pod úrovní hlavního tunelu.
 • Vertikální prorážka do zasypané šachty.
 • Koordinace prací po dokončení ražeb.

Fotogalerie