Järfälla

 • Byggherren: Stockholms läns landsting, Förvaltningen för utbyggd tunnelbana (FUT)
 • Hovedentreprenør: SBT Sverige AB
 • Entreprenør: Metrostav Norge AS
 • Byggetid: 08/2020 – 03/2023
 • Pris: ca. 500 000 000 SEK uten MVA

Prosjektbeskrivelse:

Forlengelse av metrolinje i Stockholm. Blå linje forlenges fra Akalla til Barkarby – et viktig reiseknutepunkt for fremtidige kollektivpassasjerer, som forbinder busstilbud til T-bane og regionaltog.

Järfälla kommune forventes å vokse til rundt 115.000 innbyggere innen 2030. En ny bydel vokser frem rundt den nye stasjonen i Barkarbystaden, og industriområdet Veddesta, som ligger nærmest Barkarby stasjon, er også i ferd med å gjøres om til et bymiljø.

Prosjekttall

Tunnel: 2 stk(1845 m + 1865 m)
Tekniske rom: 17 stk (315 m)
Sjakt: 2 stk
Pumpestasjon: 1 stk
Tunnelprofil: T5,5 (35 m2)
Profil av ventilasjonsrom: 120 m2
Utdrevet mengde: 132 000 m3
Sprøytebetong: 3 200 m3
Injisering: 1 200 000 kg
Bolter: 29 000 stk
Vann og frostsikring: 19 000 m2

 

Utfordringer / spesifikasjoner

 • Komplisert og svært nøyaktig driving metode langs strekning under Forbifarten Stockholm-tunneler (2 motorveitunneler over våre metrotunneler). Forskjellen mellom bunnen av motorveitunnelene og hengen på metrotunneler er bare 4,9m. Det gir svært strenge begrensninger og utfordringer fra teknologisk og også kontrollerende synspunkt.
 • Bruk av fjellsplitting for å eliminere sprekksonen rundt konturen til Forbifarten.
 • Bruk av trådsagemetode i deler av tunneler og for driving av en ventilasjonssjakt.
 • Gjennomslag til eksisterende T-bane stasjon uten å påvirke trafikken til T-banen.
 • Driving under boligområde med lav overdekning som gir strenge vibrasjons- og støygrenser, strenge bomiljøregler og komplisert ventilasjon.
 • Komplisert geometri og plassforhold ved driving av ventilasjonsrom og store rom, bruk av elektroniske tennere.
 • BIM basert prosjekt
 • CEEQUAL-vurdering og nærhet til naturreservatet gir strenge miljøregler

Bilder