Fv. 337 Veitastrondvegen

  • Objednatel / investor: Statens vegvesen Region vest, Askedalen 4, 6863, Leikanger, Norsko, ID 971 032 081
  • Projektant: Sdružení firem Metrostav – Havnen Anlegg AS.
  • Doba výstavby: 06/2014 – 10/2016
  • Cena: 300 – 1 000 mil. Kč

Charakteristika projektu

Protilavinové opatření na silnici Fv. 337 Veitastrond – Hafslo, zahrnující ražbu 1 565 m dlouhého tunelu metodou Drill&Blast (délka záběru 5 m) části silnice 550 + 330 m, protilavinové valy a opatření, úprava a zásyp části jezera, trhací práce pod vodou provedené Aurlandskou metodou. Ražba probíhala skrz masiv tvrdého granitu s pevností kolem 275 MPa s nadložím až 220 m. Vyražený horninový masiv byl zajištěn osazováním skalních svorníků o délce 3 – 4 m a aplikací stříkaného betonu s ocelovými drátky, E700 a E1000. Jako izolace proti vodě a mrazu byla nainstalována 45 mm PE-matrace s 80 mm vrstvou stříkaného betonu s mikrovlákny.

Projekt v číslech

Délka tunelu: 1 565 m
Profil tunelu: T8,5 (68,77 m2) + T5,5 (45,12 m2)
Objem výrubu: 98 665 m3
Spotř. emulzní trhaviny: 270 t
Kotvy: 7 750 ks
Jehly: 500 ks
Střík. bet. s rozpt. výztuží E700, E1000: 3 885 m3
Izolace proti vodě a mrazu: 30 357 m2
ŽB tunelové portály: 2 ks (117 m3 + 118,5 m3)
Povrchové TP – S,J: portál 32.600 m3
Násyp jezera s TP pod vodou: 54 243 m3
Protilavinový val: 50 4087 m3
Skládaná zeď kamenivo na valu: 4 493 m2
Silnice, asfaltový kryt: 14 464 m2

Výjimečnost / specifičnost

Projekt byl realizován v extrémně složitých klimatických podmínkách. V zimě byly přerušeny práce a v určitých obdobích byl projekt zastaven z důvodu velkého lavinového nebezpečí. Vzhledem ke geografické poloze projektu byla velkou výzvou logistika.

Fotogalerie