Fv. 337 Veitastrondvegen

  • Byggherre / Prosjekterende: Statens vegvesen Region vest, Askedalen 4, 6863, Leikanger, Norge, ID 971 032 081
  • Entreprenør: Joint venture Metrostav – Havnen Anlegg AS.
  • Byggetid: 06/2014 – 10/2016
  • Pris: 100 – 300 million NOK

Beskrivelse av prosjektet

Fv. 337 Veitastrondvegen, Skredsikring Bjørnabakkane og Lindeskreda, ligger mellom Veitastrond og Hafslo. Dette prosjektet inneholder driving av tunnel på 1565 m lengde med tradisjonell drill&blast-metode, tilknytning til eksisterende vei 550 + 330 m, skredvoller og tiltak, utfylling av en del av innsjøen sammen med sprengning under vann med bruk av Aurlands metode. Tunnelen ble drevet i granitt med fasthet opptil 275 MPa og med overdekning 220 m. Metoden: drill&blast med bruk av emulsjon, 5 meters salver, bergsikring – sikringsbolter (lengde 3 – 4 meter) og sprøytebetong med stålfiber klasse E700 og E1000. Tunnelen ble isolert ved bruk av PE-matter med tykkelse 45 mm og 80 mm lag av sprøytebetong med mikrofiber.

Prosjekt i data

Lengde på tunnelen: 1 565 m
Tunnelprofil: T8,5 (68,77 m2) + T5,5 (45,12 m2)
Tunnel pfm: 98 665 m3
Bruk av emulsjon: 270 t
Sikringsbolter: 7 750 stk
Forbolter: 500 stk
Sprøytebetong: E700 eller E1000 3 885 m3
Vann- og frostsikring: 30 357 m2
Tunnelportaler: SB 2 stk (117 m3 + 118,5 m3)
Sprengning i dagen (nord og sør portal): 32 600 m3
Fylling av vatnet, sprengning under vannet: 54 243 m3
Skredvoll: 50 4087 m3
Forblendingsmur – skredvoll: 4 493 m2
Vei, asfaltarbeid: 14 464 m2

Utfordringer for prosjektet

  • Prosjektet ble utført under ekstremt vanskelige klimatiske forhold.
  • Prosjektet var vinterstengt, og i erioderstansetpågrunnnavstorsnøskredfare.
  • Pågrunnavprosjektetsgeografiskplassering var logistikk en storutfordring.

Fotogalleri