Jarfalla

 • Hlavní investor: Stockholms läns landsting, Förvaltningen för utbyggd tunnelbana (FUT)
 • Investor: SBT Sverige AB
 • Zhotovitel: Metrostav Norge AS
 • Doba výstavby: 08/2020 – 03/2023
 • Cena: cca 500 000 000 SEK bez DPH, cca = 1 233 mil. Kč

Charakteristika projektu

Cílem projektu je rozšíření stávající sítě metra ve Stockholmu. Modrá trasa bude prodloužena z Akally do Barkarby, což bude důležitý přepravní uzel veřejné dopravy. Bude propojovat autobusovou dopravu s metrem a regionálními vlakovými spoji.

Očekává se, že se obec Järfälla do roku 2030 rozroste na přibližně 115 000 obyvatel. Kolem nového nádraží v Barkarbystadenu vzniká nová čtvrť. Průmyslová oblast Veddesta, která je nejblíže nádraží Barkarby, prochází transformací na městské prostředí.

Projekt v číslech

Tunely: 2 ks (1845 m + 1865 m)
Propojky a technologické místnosti: 17 ks (315 m)
Šachty: 2 ks
Čerpací stanice: 1 ks
Profil tunelů: T5,5 (35 m2)
Profil kaverny pro ventilaci: 120 m2
Celkový výrub: 132 000 m3
Stříkaný beton: 3 200 m3
Cementové injektáže: 1 200 000 kg
Kotvy: 29 000 ks
Izolace proti vodě: 19 000 m2

 

Výjimečnost / specifičnost

 • Komplikovaná a velmi přesná metoda ražby v místě křížení se stockholmskými tunely Forbifarten (což jsou 2 dálniční tunely nad tunely našeho metra). Rozdíl mezi dnem dálničních tunelů a stropem tunelů metra je pouze 4,9 m. To přináší velmi přísná omezení a výzvy z technologického i kontrolního hlediska.
 • Použití mechanického rozpojování (metody štípání) k eliminací zóny trhlin kolem obrysu tunelu podél průchodu Forbifarten.
 • Použití metody řezání drátem v části traťových tunelů a pro hloubení jedné větrací šachty.
 • Prorážka do stávající stanice bez omezení provozu metra
 • Ražby s nízkým nadložím pod rezidenční oblastí s přísnými limity hluku, vibrací a zatížení životního prostředí. Komplikovaná ventilace.
 • Složitá geometrie a prostorové podmínky při hloubení větracích místností a velkých profilů, použití elektronického systému roznětu.
 • Projekt je v systému BIM
 • Systém CEEQUAL a blízkost přírodní rezervace znamená přísná environmentální pravidla

Fotogalerie