Sertifisering

Metrostav Norge AS har et kvalitetsstyringssystem-sertifikat som oppfyller kravene i ISO 9001: 2016-standarden når det utføres samferdselkonstruksjoner, broer, tunneler og andre underjordiske konstruksjoner. Vårt firma oppfyller også kravene til miljøledelse i samsvar med ISO 14001: 2016 og kravene til arbeidsmiljøledelse i henhold til ISO 45001: 2018.

Metrostav Norge har også iverksatt sine retningslinjer for kvalitet, sikkerhet, miljøvern og helse på arbeidsplassen, i tråd med kravene til bærekraftig utvikling og selskapets strategi.

Sertifisering

Sertifikat for kvalitetsstyringssystem i henhold

ISO 9001

Sertifikat for arbeidsstyringssystem i henhold

ISO 45001

Sertifikat for miljøledelsessystem i henhold

ISO 14001

Sertifikat for system av antikorrupsjonsarbeid iht

ISO 37001

Sertifikat for system av administrering samsvar iht

ISO 37301