Om oss

Metrostav Norge AS er et av medlemmene i Metrostav-gruppen, som er det største entreprenørkonsernet med historien på 50 år. Metrostav-gruppen består av nesten 60 enheter som er aktive i 16 land over hele verden. Metrostav Norge AS har i 2020 overtatt aktiviteter til Metrostav NUF som har gjennomført flere vellykkede tunnel- og bruprosjekter i Norge siden 2014.
Vi er en teknisk avansert bygg- og anleggsentreprenør som først og fremst fokuserer på samferdselsprosjekter med spesialisering på tunneldriving og utbygging av andre underjordiske konstruksjoner, samt på utbygging av bruer og andre konstruksjoner av armert og spennarmert betong.
Vi har nødvendig kunnskap, kvalifisert mannskap og moderne utstyr for å levere komplette prosjekt i nært samarbeid med kunde, i henhold til kundens krav og ønsker, til riktig pris, topp kvalitet og i avtalt tid.

Takket være mange års erfaring innen underjordisk konstruksjon, blir vi ansett som en pålitelig leverandør og partner i gjennomføringen av prosjekter ved bruk av konvensjonell sprengning og boring, TBM og Ny østerriksk tunnelmetode.

Vi bruker de fleste av de kjente teknologiene med hensyn til dagens trender, og når vi gjennomfører og planlegger konstruksjoner, tar vi hensyn til miljøvern og prinsippene for bærekraftig utvikling.

Takket være vårt arbeid er dere nærmere til hverandre.

 

Som medlem av Metrostav-gruppen følger vi dets Etiske Regler og Etiske Linjer.

 

Selskapet har plikt å redegjøre aktsomhetsvurderinger i henhold til Åpenhetsloven, §4. Rapporten er tilgjengelig nede.

 

Dokumentasjon

Rapport iht åpenhetsloven

Etiske retningslinjer