Rv.13 Jobergtunnelen

  • Objednatel / projektant: Statens vegvesen Region vest, askedalen 4, 6863 leikanger, D 971 032 081, Norsko
  • Zhotivtel: Sdružení firem Metrostav – Bertelsen & Garpestad AS.
  • Doba výstavby: 09/2015 – 07/2017
  • Cena: 352 422 365 NOK bez DPH dle kurzu ČNB cca 917 mil. Kč

Charakteristika projektu

Zajištění části silnice Rv.13 proti lavinám a skalním řícením zahrnující ražbu 2035 m dlouhého tunelu a 800 m silnic na povrchu. 1935 m tunelu bylo raženo metodou Drill&Blast. Prvních 100 m z východní strany bylo raženo metodou NRTM za využití hlavních principů této metody: členění čelby; stabilizace čelby stříkaným betonem a čelbovými kotvami; ostění z příhradových nosníků, výztužné sítě a stříkaného betonu; zajištění profilu mikropilotovými deštníky; extenzivní geotechnický monitoring tunelu, nadloží a portálu. Ražba NRTM probíhala v ledovcové moréně s přítomností vody, podloží bylo tvořeno fility. Ražba DB nejprve procházela rulami a směrem k východu přešla taktéž do filitů. Jako izolace proti vodě a mrazu byla naistalována 45 mm PE-pěna s 80 mm vrstvou stříkaného betonu s PP mikrovlákny. V sekci
ražené NRTM bylo instalováno sekundární ostění z konstrukčního betonu s mezilehlou membránou.

Projekt v číslech

Délka tunelu: 2.035 m
Profil tunelu: T9,5 (70,4 m2)
Profil zálivu: T12,5 (94,0 m2)
Objem výrubu: 170.800 m3
Mikropiloty: 2500 m
Stříkaný beton: 9.160 m3
Izolace: 29.500 m2
ŽB tunelové portály: 2 ks (5 m+40 m)
Trhací práce na povrchu: 12.000 m3
Zemní práce na povrchu: 140.000 m3
Zásypy: 155.000 m3

Výjimečnost / specifičnost

  • Projekt byl specifický hlavně použitím metody NRTM pro ražbu. V Norsku to bylo první plánované použití této metody a vůbec první použití
    na silničních tunelech.

Fotogalerie