Rv.13 Jobergtunnelen

  • Byggherre/ Prosjekterende: statens vegvesen Region vest, Askedalen 4, 6863 Leikanger ID 971 032 081, Norge
  • Entreprenør: Arbeidsfellesskap Metrostav – Bertelsen & Garpestad AS.
  • Byggetid: 09/2015 – 07/2017
  • Pris: 352 422 365 NOK eks. mva

Beskrivelse av prosjektet

Sikring av Rv. 13 mot skred og steinras inkludert driving av tunnel på 2035 m og 800 m vei i dagen. 1935 m av tunnelen var drevet ved hjelp av ”drill&blast“-metode. Første 100 m fra østsidenvar drevet med NATM-metode ved å implementere hovedprinsippene for denne metoden: delt tverrsnitt; sikring av stuff med sprøytebetong og sikringsbolter; sikring med gitterbuer, armeringsnett og sprøytebetong; sikring av profil med rørspiling; omfattende geoteknisk overvåkning av tunnel, bergoverdekning og portal. NATM-metoden utførtes i morene med nærvær av vann og berggrunn som besto av fyllitt. Driving ved hjelp av ”drill&blast“- metoden utførtes først i gneis og deretter, i retning mot øst, også i fyllitter. Tunnelen ble isolert ved bruk av PE-matter med tykkelse 45 mm og 80 mm lag av sprøytebetong med mikrofiber. I den delen som var drevet ved hjelp av NATM-metoden ble det installert permanent sikring som besto av konstruksjonsbetong med mellomliggende membran.

Prosjekt i data

Lengde på tunnelen: 2.035 m
Tunnelprofil: T9,5 (70,4 m2)
Nisjeprofil: T12,5 (94,0 m2)
Tunnel pfm3: 170.800 m3
Mikropeler: 2500 m
Sprøytebetong: 9.160 m3
Vann- og frostsikring: 29.500 m2
Tunnelportaler – armert betong:      2 stk (5 m + 40 m)
Sprengning i dagen: 12.000 m3
Masseuttak i dagen: 140.000 m3
Fyllinger: 155.000 m3

Utfordringer for prosjektet

  • Prosjektet var framfor alt spesifikt ved å bruke NATM-metoden. Det var den første planlagte bruken av metoden i Norge og den første bruken noensinne for veitunneler.

Fotogalleri