D18 Kronstad- og inntrekkstunnelen

 • Byggherre: Bergen kommune/Bybanen
 • Hovedentreprenør: Veidekke ASA
 • Entreprenør: Metrostav Norge AS
 • Byggetid: 11/2021 – 04/2022
 • Pris: 32 400 000 NOK uten mva

Prosjektbeskrivelse:

En underentreprise for driving av 77,5 m lang inntrekkstunnelen og utvidelse av den gamle Kronstadtunnelen med lengde 370 som blir en ny tunnel for gående og syklende i Bergen sentrum

Prosjekttall

 

Tunnel: 2 stk (370 m + 77,5 m)
Tunnelprofil: Utvidelse 27 m2 + 96 m2
Utdrevet mengde: 16 700 m3
Injisering: 70 000 kg
Bolter 4 000 stk

Utfordringer / spesifikasjoner

 • Støy- og rystelseskrav
 • Store begrensninger av sprengning
 • Plassbegrensninger – trangt anlegg
 • Flytting av rigg i løpet av tunneldriving
 • Driving i tett bebyggelse under Haukeland sykehus
 • Lav overdekning inntil 30 m
 • Bruk av elektriske tennere

Bilder