E134 Damåsen – Saggrenda

  • Byggherre / Prosjekterende: Statens vegvesen Region South, P.O.B 723 Stoa, 4808 Arendal, Norway
  • Contractor: Arbeidsfellesskap Metrostav – Bertelsen & Garpestad – HAG Anlegg (NRC Group)
  • Byggetid: 1/2017 – 9/2019
  • Pris: 6643.519.647 NOK eks. MVA

Beskrivelse av prosjektet

Målet av prosjektet er å bygge en ny strekning av E134 rundt byen Kongsberg, vegen skal hjelpe overbelastede sentrum. Den 4,7 km lange delen av Trollerudmoen – Saggrenda er den siste seksjonen av de tre seksjonene av den nye vegen rundt byen. Prosjektet inkluderer 4,7 km med en ny tofelts veg, to kryss og andre lokale veger. Hovedvegen inkluderer også de 14,5 m brede Moane (350 m) og Vollås (500 m) tunnelene, 310 m lang Saggrenda bru og to kortere broer, 3 kurverter, 4 tunnelportaler og 4 tekniske bygninger. Metrostav drevet og sikret tunnelene og bygget 2 kulverter og 4 tunnelportaler.

Prosjekt i data

Lengden v strekningen: 4 700 m
Tunneler: 2 pcs
Bruer: 4 pcs
Kulverter: 3 pcs
Tekniske bygg: 4 pcs
Sprengning på dagen: 480 000 m3
Masseflytting: 710 000 m3
Tunnelprofil: T14,5 (136 m2)
Volum av utsprengt tunneler: 105 000 m3
VF sikring i tunneler: 20 000 m2
Betong for konstruksjoner: 19 500 m3
Armering: 3 400 t
Asfalt: 45 000 t

 

Utfordringer for prosjektet

  • Drill & Blast driving i full lengde av tunnelene i profil T14,5 med et areal på 136 m2 (opptil 165 m2 i nisjer).
  • Vanskelige geologiske forhold med ekstremt lite overberg.
  • Driving nær bebyggelse med komplekse logistiske forhold.
  • Armerte tunnelportaler med variabel profilbredde opp til 20 m utstøpt i en etappe ved bruk av SCC-teknologi.
  • Krevende klimatiske forhold i vinterhalvåret som krever teknologiske tiltak for utstøping i kraftig frost

Fotogalleri