E18 Grenland tunnel

E18 Grenland tunel, Porsgrunn, NOR

  • Byggherren: Nye Veier
  • Hovedentreprenør: Eiffage
  • Entreprenør: Metrostav Norge AS
  • Byggetid: 01/2023 – 08/2024
  • Pris: 436 000 627 NOK eks. mva, ca. = 959,2 mil. CZK

Om prosjektet

Grenland tunnel er en del av prosjektet E18 Langangen-Rugtvedt, som er 17 kilometer lang og omfatter 4-felt vei, bruer og tunneler. Det utgjør en omkjøringsvei rundt Porsgrunn, en del av E18 mellom Oslo og Kristiansand. Selve Grenland tunnelen på total lengde 5,2 km drives fra portalen Kjærholt i sør, portalen Herregårdsbekken i nord og to tilgangsramper rundt midten av tunnelen.

Metrostav Norge AS driver en del av den toløps Grenland tunnelen. Fra portalen Kjørholt drives det 2x 1,7 km, og fra portalen Herregårdsbekken drives det 2x 1,4 km.

Prosjekttall

Tunnel:  4 x stuff (totalt 6 164 m)
Tunnelprofil:  T10,5 ca. 80 m2
Utdrevet mengde:  517 097 m3
Sprøytebetong:  19100 m3
Bolter, forbolter: 31100 stk
Injisering: 1.600.000 kg

 

Utfordringer / spesifikasjoner

  • høye krav på arbeidssikkerhet, miljøsikkerhet og kvalitet
  • et omfattende prosjekt
  • samordning med leverandører av andre seksjoner
  • omfattende injiseringer forutsettes