Rv. 555 K3 Sotrasambandet

 • Byggherre / Prosjekterende: Statens vegvesen, Region vest, Nygårdsgaten 112, 5015 Bergen
 • Enterprenør: Joint venture Metrostav – Bertelsen & Garpestad
 • Byggetid: 6/2018 – 5/2020
 • Pris: 287.442.907 NOK eks. MVA

Beskrivelse av prosjektet

Prosjektet er en del av forberedelsesarbeidene for bygging av en ny forbindelse mellom Bergen sentrum og Sotra. Målet med prosjektet er å flytte høyspentlinjen i hvilken trasé skal senere bygges den nye brua. Linjen vil bli flyttet til den eksisterende broen og nye kabeltunneler er konstruert på begge sider av broen. Omfanget av prosjektet er driving, sikring og tekniske installasjoner av tunneler Breivik-Drotningsvik (1445 m) og Knarrevik-Litlesotra (1750 m), sjakter Drotningsvik og Litlesotra, tunnelportaler, drenerings- og pumpesystem og klargjøring for tilkobling av den eksisterende linjen. Metrostav hadde ansvar for driving og sikring av både tunneler, pumpestasjoner og basenger.

Prosjekt i data

Tunneler: 2 stk (1445 m+1750 m)
Tunnelportaler: 2 stk
Sjakter: 2 stk (12 m+18 m)
Pumpestasjoner: 2 stk
Bassenger: 2 stk
Sprengning på dagen: 4.000 m3
Massetransport sum: 104.000 m3
Tunnelprofil: T5,5 (24 m2)
Sprengning under jord: 100.000 m3
Sprøytebetong: 7.300 m3
Injeksjon: 410.000 kg
Bolter: 12.500 stk
Armert sprøytebetongsbuer: 300 m
Vannsikring: 3.000 m2
Stordiameter boring: 1.000 m
Kabelbruer: 10.100 m

Utfordringer for prosjektet

 • Graving i liten profil under bebodd område
 • Meget begrenset plass for rigg
 • Støygrenser
 • Rystelsersgrenser
 • Driving i nærheten av høyspentanlegg
 • Driving under sjø med usikre geologiske forhold
 • Testing av Amberg TSP for geologisk prediksjon foran stuffen
 • Driving under eksisterende bro under vanskelige geologiske forhold
 • Driving av bassenger under nivået av hovedtunnelen
 • Vertikal gjennomslag til sjaktet
 • Koordinering av prosesser etter drivingen

Fotogalleri