HMS-politikk Metrostav Norge AS

Vi er et byggefirma som hjelper sine kunder å realisere sine visjoner innen trafikkkonstruksjoner. Grunnlaget for selskapets langsiktige stabilitet er først og fremst erfaringene til de ansatte, deres engasjement og lederegenskaper som brukes i gjennomføringen av byggekontrakter.
Vår prioritet er tjenester av høy kvalitet, samtidig sørger vi for maksimal sikkerhet og helsevern under arbeid (HMS). Vi er klar over risikoen som følger med gjennomføring av konstruksjoner, og vi har formulert prinsippene som vi følger.

HMS-politikken:

 • Vi overholder juridiske og andre krav og oppfyller forpliktelsene som følger av dem.
 • Vi forbedrer kontinuerlig det etablerte helse- og sikkerhetsstyringssystemet og utvikler programmer for å forbedre tjenester og prosesser.
 • Vi skaper forhold for et trygt arbeidsmiljø. Vi er forpliktet til å eliminere farer og redusere risiko. Vi prioriterer arbeidssikkerhet fremfor alle andre mål.
 • Gjennom systematisk utdannelse og regelmessig opplæring av ansatte styrker vi ansattes ansvarsfulle tilnærming til deres egen helse og personlige forpliktelse til å forebygge risiko på byggeplassen og anlegget.
 • Vi vil gjøre hver ansatt oppmerksom på behovet for å forhindre arbeidsulykker og andre uønskede hendelser mens de utfører sitt arbeid på den tildelte arbeidsplassen.
 • Vi krever de samme helse- og sikkerhetsprinsippene hos våre kontraktspartnere.
 • Vi er forpliktet til å støtte deltakelse fra ansattes representanter i å diskutere helse- og sikkerhetsspørsmål. I samarbeid med ansatte forbedrer vi kontinuerlig arbeidsforholdene og aktivitetene til de ansatte slik at aktivitetenes innvirkning på HMS på jobben minimeres.
 • Vi har en åpen dialog med publikum, offentlige etater, samt med våre kunder og leverandører.

Ledelsen i Metrostav Norge forplikter seg til å:

 • Danne forhold for håndheving og oppfyllelse av den kunngjorte helse- og sikkerhetspolitikken og målene satt i helse- og sikkerhetsstyringsprogrammet
 • Gjennomgå effektiviteten til helse- og sikkerhetsstyringssystemet

Ansatte i firmaet forventes:

 • å aktiv oppfylle prinsippene i den kunngjorte helse- og sikkerhetspolitikken innenfor deres kompetanse og ansvar
 • en støttende tilnærming fra hver enkelt for å forbedre sikkerhet og helse på jobben.