Kvalitetspolitikk Metrostav Norge AS

Metrostav Norge AS er et medlem av Metrostav Gruppe. Hovedspektrumet av aktiviteter inkluderer ledelse og gjennomføring av byggeprosjekter innen trafikk og anleggsteknikk, inkludert ledelse og implementering av spesifikk teknologisk utstyr til anlegget.

Kvalitetspolitikken er kunngjort for å støtte bruk av kvalitetsstyringssystemet i samsvar med ČSN EN ISO 9001-standarden som et funksjonelt verktøy for bedriftsledelse.

Kvalitetspolitikken uttrykker toppledelsens oppfatning av kvalitetsstyring som er en integrert del av selskapets ledelse, ettersom kontinuerlig og systematisk oppfyllelse av kundes krav og forventninger vil sikre deres tillit til de leverte produktene.

Kvalitetspolitikken er bindende for alle ansatte i Metrostav Norge og er deres personlige tro på deres daglig arbeid. Hver av våre ansatte er ansvarlig for kvaliteten på arbeidet sitt, kjenner deres rettigheter og plikter og er klar over sitt ansvar overfor selskapet.

Kvalitetspolitikken til Metrostav Norge er hovedsakelig basert på ledelses faglige kompetanser og på en ansvarsfull arbeid av alle ansatte.

For å oppnå høy kvalitet på byggearbeidet og kundes tilfredshet bekjenner vi følgende prinsippene:

  • Vi ønsker å henvende oss til kundene med kvaliteten på arbeidet vårt og være en av de mest etterspurte selskapene.
  • Vi anser kundetilfredshet som den viktigste indikatoren for kvaliteten på arbeidet vårt.
  • Vi ønsker å tilfredsstille forventningene til våre kunder og partnere ved å forstå alle behov ved bruk av risiko- og mulighetsstyring.
  • Vi ønsker å overlevere byggeprosjekter uten feil og minimere antall klager på våre prosjekter for å forbedre kundenes tilfredshet og våre økonomiske resultater.
  • Vi oppnår kvaliteten på prosessene ved systematisk overvåking, evaluering og forbedring.
  • Vi opprettholder åpen kommunikasjon og langsiktig samarbeid med alle partnere.

Selskapets ledelse kontrollerer regelmessig effektiviteten av sine aktiviteter for å oppfylle denne politikken gjennom regelmessige evalueringer, og med sine planer prøver den å oppfylle denne politikken så godt som mulig.