Tverrslag K2C Skøyen

 • Byggherren:                Oslo Komunne
 • Hovedentreprenør:       NRC Group
 • Entreprenør:                 Metrostav Norge AS
 • Byggetid:                      01/2022 – 07/2022
 • Pris: ca 66 000 000 NOK uten mva

Om prosjektet:

Fornebubanen er en ny T-banelinje fra Majorstuen til Fornebu. Banen skal bygges i samarbeid med Oslo kommune og Viken fylkeskommune. Denne T-baneutbyggingen er den største i Norge siden de store utbyggingene av T-banen på Oslos østkant på 1960- og 70-tallet.

Den nye T-banen skal blant annet bidra til:

 • sikre en effektiv og god transportløsning for innbyggere i hele Oslo-regionen
 • redusere belastningen på overflatenettet i Oslo og Bærum
 • redusere fremtidig trafikkvekst
 • legge til rette for bærekraftig og fremtidsrettet byutvikling langs traseen

Parkeringsplassen på Harbitzalléen 2a ved Hoffsveien brukes som riggområde for utbygging av tverrslaget. Tverrslaget vil muliggjøre ankomst og driving av hovedbanetunneler på strekningen Skøyen – Vækerø og Skøyen stasjon.

 

Prosjekttall

Tunnel: 1 stk (291 m + 25,5 m nisje)
Tunnelprofil: 77 m2
Utdrevet mengde: 26 600 m3
Sprøytebetong: 1350 m3
Injisering: 1 346 000 kg
Bolter: 2 360 stk

 

Utfordringer / Spesifikasjoner

 • Driving tett ved en viktig jernbanestrekning
 • Store vannlekkasjekrav
 • Store støykrav
 • Driving i en tett bebyggelse
 • Begrenset plass på riggområdet

Bilder