Compliance Politikken Metrostav Norge AS

Compliance Politikken er utformet for å støtte implementeringen av de nødvendige prosessene og prosedyrene for å oppfylle prinsippene som følger av standardene CSN ISO 37301 og CSN ISO 37001 med sikte på å oppnå samsvar med de relevante kravene som selskapet obligatorisk eller frivillig har vedtatt i jakten på sine mål, samtidig som det setter opp forebygging, oppdagelse og respons på atferd som kan anses som uetisk, ulovlig eller i strid med selskapets etablerte regler.

For å oppnå høyest mulig grad av overholdelse, uttrykkes følgende rammeverk av prinsipper og forpliktelser herved av ledelsen:

 • Metrostav Norge AS har en klar avvisning av uetisk eller ulovlig opptreden og erklærer nulltoleranse for slik opptreden fra ansatte eller personer som opptrer på vegne av selskapet. Når slik atferd oppdages, vil det alltid følge en hensiktsmessig reaksjon i form av tiltak som er klart og beviselig etablert av selskapet.
 • Vi sørger alltid for at vi overholder lovene i Norge, Sverige, Færøyene og andre land der vi driver forretning eller har til hensikt å bli aktive på.
 • Å møte interessentenes krav er vårt mål, men aldri på bekostning av brudd på etiske eller juridiske standarder.
 • Vi tolererer ikke korrupsjon, bestikkelser eller urettferdig konkurranse..
 • Vi aksepterer ikke muligheten for konflikt mellom personlige interesser og selskapets interesser.
 • Selskapet gir økt oppmerksomhet til området av sponsing, levering av økonomiske gaver fra selskapet og å gi eller motta gaver av ansatte.
 • Selskapet kontrollerer og forplikter sine forretningspartnere til å overholde etiske regler og lover.
 • Selskapet screener alle jobbsøkere med vekt på å velge ansatte til lederstillinger.
 • Alle ansatte, medlemmer av selskapets organer og samarbeidende tredjeparter har lov til å sende inn enhver klage knyttet til uetisk eller ulovlig oppførsel gjennom etikktelefonen.
 • Selskapet garanterer beskyttelse av varslere, unntatt i tilfeller av falske anklager eller bevisst falsk og skadelig informasjon. Ved å gjøre det forhindrer vi potensielle skader, strafferettslige og moralske straffer mot selskapet og alle ærlige ansatte i selskapet.
 • En uavhengig person med passende status og myndighet er utnevnt til å drifte compliance-styringssystemet, gjennom funksjonen som Compliance Officer.

Selskapet vurderer regelmessig egnetheten, tilstrekkeligheten og effektiviteten til compliance-styringssystemet og sikrer kontinuerlig forbedring.